ПОЛИТИКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И АНУЛАЦИИ

Политика и срокове за резервации:
Резервации се потвърждават при плащане на аванс от 20% от стойността на резервацията и постъпване на сумата по сметката на Хотелиера в срок до 3 календарни дни след потвърждаване на заявката за резервация и определяне на общата ѝ стойност.

Краен срок за пълно плащане на сумата по резервации за:

1. ЗИМЕН СЕЗОН (01-28.12.21 и 04.01-10.04.22):
Пълно заплащане на сумата по резервации за Зимен сезон следва да бъде направено при настаняване в хотела.

2. НОВА ГОДИНА (29.12.21 – 03.01.22):
Пълно заплащане на сумата по резервации за Нова година следва да бъде направено до 30.11.2021г. Резервации за Нова година, направени след 01.12.2021г., следва да бъдат 100% авансово предплатени за потвърждение на резервацията. В случай, че плащането не е направено в посочените срокове или по картата няма достатъчно налични средства, резервацията ще бъде автоматично анулирана от Хотелиера и ще се приложат неустойки според сроковете и по условията за анулации. Предплатеният аванс не се възстановява.

Политика и условия за анулации и неустойки:
1) Политика за анулации по стандартни резервации за ЗИМЕН СЕЗОН (01.12.21-28.12.21 и 04.01.22-10.04.22):
Анулации на потвърдени резервации могат да бъдат направени без неустойка до 14 календарни дни преди датата на настаняване. При анулация след този период или при неявяване на туристите в деня на настаняване, се удържа неустойка в размер на 20% от сумата по резервацията. За целта се удържа предплатената сумата по резервацията, а клиентът получава по имейл документ за преоформянето на аванса в неустойка. В случай на преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неизползваните дни по резервациите се преоформят като неустойка.
2) Политика за анулации по резервации за НОВА ГОДИНА (29.12.21 – 03.01.22):
Анулации на потвърдени резервации за Нова година могат да бъдат направени без неустойка до 30.11.2021 г. При анулация на резервации в периода от 01.12.2021 г. до 10.12.2021 г. се удържа неустойка в размер на 50% от сумата по резервацията. При анулация на резервации в периода от 11.12.2021 г. до деня на настаняване или при неявяване на туристите в деня на настаняване се дължи неустойка в размер на 100% от общата стойност на резервацията. При преждевременно напускане или съкращаване на престоя на всички или част от гостите по резервацията – суми не се възстановяват, а неползваните дни по резервациите се преоформят като неустойка.

Връщане на сумите, когато са дължими такива от страна на Хотелиера става в срок до 14 дни от датата на анулацията.

Условия в случай на Covid-19 ситуация:
В условията на пандемия, при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемиологична обстановка от компетентните органи в Република България, водещи до невъзможност за влизане в страната, затваряне на отделни градове и региони в страна, както и засягащи региона, в който попада гр. Банско, поради което е наложена забрана за предоставянето на хотелски услуги или се оказва невъзможно предоставяне на предплатените резервации, хотелът ще компенсира туристите. Същото се отнася и до случаите, в които държавата, в която пребивава и от която идва туриста, забрани излизането от страната с цел туризъм. Най-общо тези компенсации ще бъдат наречени Компенсации за Covid-19 ситуация.

Компенсации за Covid-19 ситуация:

  1. При възникване на Covid-19 ситуация, когато не е изтекъл срокът за безплатна анулация, клиентът може да се възползва от всички права за безплатна анулация на резервацията. В този случай и при условие, че са спазени всички срокове за анулация, Хотелиерът ще е длъжен да върне предплатената сума по резервацията в срок от 14 дни от датата анулацията.
  2. При възникване на Covid-19 ситуация и изтичане на срока за безплатна анулация по резервацията, клиентът има право да избере между една от следните опции, за което следва да информира писмено Хотелиера в срок до края на извънредната ситуация.
    a. да промени датите на престоя за други дати удобни за него, с възможност за настаняване в срок до 12 месеца от датата на анулацията, като усвои предплатената сума по резервацията според актуалните ценови условия на променения период.
    б. ако, клиентът не желае да промени датите и не желае да ползва услугата, то той дължи неустойка по резервацията в размер на 50% от стойността на резервацията, а Хотелиерът е длъжен да върне остатъка от предплатената сума в 30-дневен срок след получаване на уведомлението на Клиента за направения избор.
    Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Covid-19 ситуация.

Хотелиерът си запазва правото на промяна в политиката за резервации и анулации, в случай на законови промени или изрични указания на държавни органи на Република България при Covid ситуация.